Campagnes

Fatusch Productions realiseert projecten voor maatschappelijke ontwikkeling en doet als partner mee in projecten ontwikkeld door derden. Onze voorlichtingsfilms en educatieve producties vervullen in zulke, groot- en kleinschalige, maatschappelijke interventies veelal een centrale rol.

Hier introduceren we in chronologische volgorde een selectie van onze campagnes. U kunt ieder project aanklikken voor een beschrijving. Van daaruit maken we onze mediaproductie toegankelijk, tenzij privacy-rechten, muziekrechten, vertoningsrechten voor internet of andere rechten bij het maken van de film niet zijn afgeregeld of afgekocht.