Liefde laat zich niet dwingen // Campagnes // Fatusch Productions

Liefde laat zich niet dwingen, 2011

Fatusch Productions maakte een voorlichtingsfilm over de verschillende aspecten van gedwongen huwelijken, om dialoog en discussie over dit onderwerp te bevorderen.

Iemand dwingen tot een huwelijk past niet in de Nederlandse samenleving, maar ouders met een andere dan de Nederlandse cultuur hebbben daar soms andere opvattingen over en kunnen sterke beïnvloeding of dwang hanteren. Soms hebben jongeren geen enkele ruimte voor een eigen inbreng. Sommigen hebben daar geen moeite mee of weten niet beter dan dat het zo hoort. Anderen willen echter onder geen beding met iemand het leven delen waar ze niet zelf voor hebben gekozen.

Voorlichtingsfilm

In opdracht van GGD- Rotterdam Rijnmond, heeft Fatusch Productions een voorlichtingsfilm gemaakt waarin alle aspecten van huwelijksdwang aan de orde komen. Wat is het wel en wat is het niet? Welke onderliggende mechanismen spelen een rol en waar liggen de beperkingen en mogelijkheden van de professionals of begeleiders?

Interviews met onder andere ervaringsdeskundigen zijn verwerkt in acht thema’s. Deze vormen samen met een uitvoerige handleiding de basis voor dialoog en discussie. Ze kunnen gebruikt worden voor de training van professionals en om in gesprek te gaan met ouders, migranten- en vluchtelingengemeenschappen. Uiteindelijk helpt dit om de juiste stappen te zetten, interventies te doen of naar de juiste instantie te verwijzen, met als om doel jongeren een goede start en gelukkige liefde te bieden.

DVD

De DVD is gemaakt in het kader van de (pilot) Rotterdamse Aanpak Huwelijksdwang en mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Justitie.

Bekijken

Bekijk hieronder de 8 verschillende themafilms uit de serie ‘Liefde laat zich niet dwingen’.

GGD – Gearrangeerd huwelijk vs huwelijksdwang

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 1

GGD – Partnerkeuze

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 2

GGD – Loyaliteit en sociale druk

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 3

GGD – Verschuivende waarden en normen

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 4

GGD – Cultuur van zwijgen

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 5

GGD – Eer en genderongelijkheid

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 6

GGD – Waarden en normen

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 7

GGD – Beleid en hulpverlening

Liefde laat zich niet dwingen, aflevering 8