Fatusch Productions

Fatusch Productions realiseert al meer dan 25 jaar ideële en zakelijke projecten gericht op communicatieverbetering, interculturele dialoog en kennisverspreiding. Het is van een AV-produktiebedrijf uitgegroeid tot een multidisciplinaire netwerkorganisatie, die mensen, organisaties, culturen en disciplines met elkaar verbindt. Ons doel is discussie losmaken, informatie uitwisselen en mensen met elkaar in gesprek brengen.

Wij zijn ons bewust van de enorme impact die audiovisuele media kunnen hebben. En gebruiken die kracht in het maken van programma’s voor educatieve, maatschappelijke en culturele doeleinden. Resulterend in innovatieve projecten van uiteenlopende aard: tientallen educatieve programma’s, opmerkelijke in binnen- en buitenland vertoonde documentaires, verrassende kunstprodukties, spraakmakende events en intensieve advisering en bemiddeling.

Audiovisuele producties maken daarbij vaak deel uit van meeromvattende ideële projecten, waarin nauw wordt samengewerkt met nationale en internationale partners. Het eindresultaat wordt beschikbaar gesteld aan musea en onderwijs en is toepasbaar in trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten, publieke debatten of uitzending.

best gaming desk