Ons Team // Fatusch Productions

Over Fatusch Productions

Fatusch Productions is van oorsprong een mediaproductiebedrijf. In de 35 jaar sinds onze oprichting zijn we uitgegroeid tot een multidisciplinair, maatschappelijk effectief, (inter-)nationaal opererend en wijd vertakt netwerk van mensen, burgerorganisaties, overheidsinstellingen, bedrijven en financiers, die tezamen uiteenlopende culturen en kennis bij elkaar brengen om samenlevingen te verbeteren. Fatusch Productions inspireert, maakt bewust, verandert gedrag en emancipeert.

Werkwijze

Fatusch Productions laat heel veel verschillende mensen aan het woord. Allereerst mensen die niet gezien worden, die stelselmatig gediscrimineerd worden, die gebukt gaan onder kwetsende sociale regels of die kwaad gedaan wordt in rituelen en tradities. Wij stellen hún maatschappelijke ambities en persoonlijke dromen centraal. Om hún posities en de samenlevingen waarvan zij deel uitmaken, te verbeteren, vertrekken wij vanuit hún overtuigingen en kracht. Wij werken vanuit hún referentiekaders om de identificatiefactor te vergroten en dus ons effect en succes.

Partners

Fatusch Productions werkt bij de gratie van samenwerking en heeft meer partners en opdrachtgevers dan hier kunnen worden opgesomd. Onder hen zijn allereerst de vele individuele gesprekspartners, die voor en in onze producties hun leven, zorgen en aspiraties hebben gedeeld, opdat de wereld daar beter van kon worden. Verder werden en worden onze producties en campagnes mede mogelijk gemaakt door omroepen en ngo’s, ministeries en musea, zorg- en onderwijsinstellingen, belangen- en brancheorganisaties, enz., enz.

Team

Fatusch Productions bestaat 35 jaar. In de loop van ons bestaan is ons werk mogelijk gemaakt door heel veel wisselende en altijd competente collega’s. De vaste kern bestaat echter onveranderd uit Gülay Orhan en Fatoş Cergel. Zij worden hierna geïntroduceerd; in podcasts over “The Making of” van diverse projecten op de pagina’s Campagnes en Documentaires noemen zij enkele van de daarbij betrokken collega’s.