Verbeter de levenskwaliteit van allochtone jongeren met een beperking, 2016

Fatusch Productions maakte een voorlichtingsfilm over allochtone jongeren met een beperking en vertoonde deze tijdens 200 voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land.

Jongeren met een beperking hebben in Turks-Nederlandse kringen vaak een ingewikkelde positie. Families houden van hen, maar er is onder andere ook schaamte – met maatschappelijke marginalisering als gevolg.

Voorlichtingsfilm

Daarom initieerde en realiseerde Fatusch Productions een intensieve voorlichtingsfilm “Ieder heeft z’n beperking” dat gebaseerd is op effectieve voorlichtingsmethodologie ter verbetering van de levenskwaliteit van jongeren met een beperking met als doel: stimuleren van bewustwording, bevordering van dialoog binnen het gezin en sociaal netwerk, bevordering van acceptatie, vergroten weerbaarheid en zelfredzaamheid, zorgen voor een mentaliteitsverandering en taboes doorbreken.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Fatusch Productions heeft 200 voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land georganiseerd waar de film vertoond werd voor gespreksgroepen van telkens een twintigtal jongeren, ouders en verdere familie. Parallel hieraan hebben we onder 1500 respondenten onderzoek gedaan naar de leefsituatie van de betrokken jongeren en hun naasten. De uitkomsten zijn aangeboden aan zorgorganisaties en de overheid.

Iedereen heeft z’n beperking

Bekijk het interview met de deskundige op het gebied van allochtone jongeren met een beperking.