Werkwijze

Fatusch Productions laat heel veel verschillende mensen aan het woord. Allereerst mensen die niet gezien worden, die stelselmatig gediscrimineerd worden, die gebukt gaan onder kwetsende sociale regels of die kwaad gedaan wordt in rituelen en tradities. Wij stellen hún maatschappelijke ambities en persoonlijke dromen centraal. Om hún posities en de samenlevingen waarvan zij deel uitmaken, te verbeteren, vertrekken wij vanuit hún overtuigingen en kracht. Wij werken vanuit hún referentiekaders om de identificatiefactor te vergroten en dus ons effect en succes.

Tegelijkertijd wordt dat succes gedefinieerd door de betrokkenheid van diegenen, aan wie onze verhalen geadresseerd zijn. Want emanciperen doe je nooit alleen. Dat lukt alleen als een vruchtbare dialoog op gang komt met de mensen die, bewust en vaak onbewust, structuren in stand houden die emancipatie van hun medemensen belemmeren. Met onze mediaproducties en communicatiestrategieën benaderen en betrekken wij ook hen met respect en met gevoel voor hun visies en belangen.

Fatusch Productions wil dat iederéén tot zijn recht komt. Daarom laten wij alle mensen in hun waarde. Wat ons onderscheidt is dat wij expliciete, maar ook impliciete kritiek op iemands identiteit of overtuiging, maatschappelijke status, normen of waarden vermijden. Zo lukt het ons telkens weer om met cruciale stakeholders – al staan ze recht tegenover elkaar – beladen onderwerpen te bespreken. Om veranderingsprocessen van binnenuit te katalyseren in plaats van ze aan te sturen met van buiten- of bovenaf opgelegde aanpassingseisen.

Dat wij oog hebben voor iedereen, laat onverlet dat Fatusch Productions is betrokken bij zijn onderwerpen en geëngageerd voor de maatschappelijke veranderingen die wij agenderen. Onze methodologie is gefundeerd op actuele psychologische en pedagogische inzichten en methodes.