Team

Fatusch Productions bestaat 35 jaar. In de loop van ons bestaan is ons werk mogelijk gemaakt door heel veel wisselende en altijd competente collega’s. De vaste kern bestaat echter onveranderd uit Gülay Orhan en Fatoş Cergel. Zij worden hierna geïntroduceerd; in podcasts over “The Making of” van diverse projecten op de pagina’s Campagnes en Documentaires noemen zij enkele van de daarbij betrokken collega’s.

Gülay Orhan

Gülay Orhan // Ons Team // Fatusch Productions

Oprichter en directeur-eigenaar

Fatusch Productions werd in 1986 als documentaire-productiebedrijf opgericht door regisseur Gülay Orhan. Onder haar auspiciën zijn sindsdien meer dan 150 documentairefilms en portretten geproduceerd, die nationaal en internationaal zijn vertoond op tv, op festivals en in tentoonstellingen. Al doende ervoer Gülay de grote sociale impact van audiovisuele media. Daarom breidde zij het werkterrein van haar bedrijf uit in de richting van voorlichtingsfilms en educatieve producties, die veelal een centrale rol spelen in veel grotere campagnes voor maatschappelijke ontwikkeling. Parallel aan deze uitbreiding, verbreedde zij ook de topografie van Fatusch: eerst vooral in Turkije en later van India tot Liberia.

De inhoudelijke focus van Fatusch Productions lag aanvankelijk op migratieverhalen in Nederland. Maar al snel werd het aandachtsgebied groter. Fatusch werkt nu tegen uitsluiting en voor mensenrechten. Een mooi voorbeeld vindt Gülay het project tegen Female Genital Mutilation (FMG).

Het bedrijf groeide en in 1998 werd Gülay Orhan Europese Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. De bedrijfsvoering slokte echter veel aandacht op, die de oprichter liever aan een betere wereld besteedt. In 2011 besloot zij dan ook om de overhead te minimaliseren en Fatusch Productions om te vormen tot een projectenorganisatie van per project wisselende omvang.

Fatoş Cergel

Fatoş Cergel // Ons Team // Fatusch Productions

Naamgever en adjunct-directeur

Fatos gaf als kind haar naam aan Fatusch Productions. Zij is de oudste van de twee dochters van oprichter Gülay Orhan en kwam bij het bedrijf in 2004. Ze had in de VS naar de filmacademie gewild, maar familieomstandigheden beslisten anders. Ze begon aan een studie rechten, die ze al gauw combineerde met de PABO. Ze stapte vervolgens over naar psychologie en filosofie – om tijdens een “tussenjaar” bij Fatusch Productions te ervaren dat daar al haar interesses samenkomen. Fatoş vindt het heerlijk dat ze bij Fatusch Productions diepgravende research kan combineren met praktische taken als projectmanagement, produceren, regisseren, interviewen en scenario-schrijven. Dat laatste deed ze bijvoorbeeld met groot plezier voor de animatiefilm “Pluizebollie” in het project Pleegzorgen.nl.

Fatoş’ drive is de ontwikkeling van een samenleving waarin iedereen mee kan doen; waarin voor iedereen een gelijkwaardige uitgangspositie wordt gecreëerd om zich te verwerkelijken. Samen met de vele gesprekspartners van Fatusch Productions ziet ze steeds nieuwe urgenties waar ze aan wil werken. En eenmaal aan de slag is ze een enthousiaste student: “Ik graaf me in alle thema’s in die we ter hand nemen.” Sinds 2011 is Fatoş als adjunct-directeur ook verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de flexibele projectenorganisatie die Fatusch is.