De zin van zingeving // Movisie // Expertise // Fatusch Productions

E-learning: De zin van zingeving – Sensitief werken met religie en levensbeschouwing, 2020

Movisie

Movisie vroeg expertise van Fatoş Çergel van Fatusch Productions voor de ontwikkeling van een onderwijsmodule voor professionals in de sociale sector.

Veel professionals in de sociale sector vinden het lastig om een open gesprek te hebben over religie en levensbeschouwing. Vooral met mensen die een andere overtuiging hebben dan zij zelf. Terwijl religie juist een persoonlijke bron van kracht en steun kan zijn in het begeleidingstraject van jongeren. Het is een gemiste kans om dat onderwerp onbesproken te laten. Daarom werd deze e-learning ontwikkeld voor professionals die met jongeren werken (zoals jongerenwerkers, docenten en opvoedingsondersteuners).

In de module maken professionals kennis met een aantal levensbeschouwingen en met vanzelfsprekende perspectief van de eigen levensbeschouwing. Ze oefenen met een aantal casussen en passen aangescherpte vaardigheden toe in de eigen werkomgeving. Fatoş Çergel van Fatusch Productions heeft een deel van de content en de casussen voor deze training ontwikkeld.

E-learning

Deze e-learning van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is een verdieping op de module ‘Introductie intercultureel vakmanschap’.

De tijdsduur van de module is ongeveer 6 uur: 2 uur online training en 4 uur zelfstudie. Bekijk hier de online training.

E-learning: de zin van zingeving // Expertise // Fatusch Productions