Pilot 5 - Bondgenoot van Naasten // Expertise // Fatusch Productions

Bondgenoot van naasten, 2020

Pilot 5

Fatusch Productions leverde expertise en input voor een serie trainingen voor cultuurintensief werken in de zorg, in opdracht van Pilot 5.

Pilot 5 Bondgenoot van naasten is een research-initiatief van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en een aantal zorgverzekeraars over de rol die naasten kunnen spelen voor mensen met een beperking.

Het doel van het initiatief is om 150 naasten met een complexe situatie betere ondersteuning en aansluiting op reguliere (zorg)aanbod te bieden en daarin leerervaringen op te doen om in de toekomst de eigen clientondersteuning hierop aan te passen.

Pilot 5 - Bondgenoot van Naasten // Expertise // Fatusch Productions

Expertise en training

Pilot 5 vroeg Gülay Orhan van Fatusch Productions om expertise, alsmede de ontwikkeling van een serie trainingen voor cultuursensitief werken in de zorg.

“Normaal krijgen we nauwelijks reactie op trainingen. In dit geval was dat heel anders!”

In de trainingen is kennis ingezet die o.a. is opgedaan tijdens het project ‘Verbeter de levenskwaliteit van allochtone jongeren met een beperking’. Ook zijn er delen van interviews uit dit project ingezet, zoals met psycholoog Halil Örücü.

Psycholoog Halil Örücü

Interview met expert