Otherness // Documentaires // Fatusch Productions

Otherness, 2019-2020

In opdracht van Project Rivendell maakte Fatusch Productions 4 portretten van vluchteling-jongeren, waarbij ieder portret inzoomt op een andere fase van het vluchtverhaal.

 

In diverse Europese landen zijn mensen bang dat de binnenkomst van vluchtelingen leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Met name mensen uit Syrië en Irak worden als een bedreiging gezien. Angst en werkelijkheid van deze bedreiging zijn echter twee verschillende dingen. 

Vier portretten

Daarom gaf Project Rivendell Fatusch Productions de opdracht om vier portretten te maken. De portretten zoomen in op vier verschillende vluchteling-jongeren, en per portret op telkens een specifieke fase van hun vluchtverhaal: het leven in een oorlog, een reis op leven en dood, de aankomst in Nederland, en het hier en nu.

Met de portretten wil Project Rivendell, via onder andere het onderwijs, een eerlijke beeldvorming van vluchtelingen bevorderen en ook stimuleren dat vluchtelingen en niet-vluchtelingen elkaar onderling als mens gaan zien – in plaats van als een bedreiging c.q. afwijzing. Zo werken zij tegen wederzijdse vervreemding en radicalisering. Bekijk hier  portret Jalalportret Samerportret Amani en portret Hisham.

Bekijken

Bekijk hier de portretten die Fatusch Productions realiseerde in de serie ‘Otherness’.

Portret Samer

Otherness

Portret Amani

Otherness

Portret Hicham

Otherness

Portret Jalal

Otherness