Media Classificatiesysteem in Turkije // Campagnes // Fatusch Productions

Introductie van een media classificatiesysteem in Turkije, 2006

Fatusch Productions transformeerde het Nederlandse kijkwijzersysteem in opdracht van het Turks Commissariaat voor de Media en maakte het gebruiksklaar voor de Turkse context.

Met het oog op de richtlijn ‘Televisie zonder Grenzen’ van de Europese Commissie en het doel om Turkse kinderen te beschermen tegen schadelijke effecten van televisieprogramma’s, besloot het Turks Commissariaat voor de Media (RTÜK) op zoek te gaan naar een bestaand waarschuwings- of classificatiesysteem.

Turkse Kijkwijzer

Na een grondige inventarisatie van bestaande classificatiesystemen kwam het instituut uit bij de Nederlandse ‘Kijkwijzer’, in het verleden ontwikkeld door NICAM.

Dankzij de faciliterende en coördinerende rol van Fatusch Productions is het Nederlandse kijkwijzersysteem getransformeerd en gebruiksklaar gemaakt voor de Turkse context.

Akilli Isaratler

Dit leidde in april 2006 tot de succesvolle lancering van de Turkse variant op de ‘Kijkwijzer’, in dit geval ‘Akilli Isaratler (Smart Signs)’ genoemd.

Hiermee worden audiovisuele programma’s, in dit geval niet alleen op tv, geclassificeerd met op Turkse leest ontwikkelde symbolen, die duidelijk maken welke programma’s om welke redenen geschikt zijn voor welke leeftijd. Onafhankelijk Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat inmiddels 81% van de Turkse bevolking het systeem kent en dat 64% het ook als kompas gebruikt. Fatusch Productions trad op als overall projectmanager.

Bekijk hier het classificatiesysteem dat wij hielpen ontwikkelen.