Emancipatie vanuit de islam: verschil van mening is een zegen // Campagnes // Fatusch Productions

Emancipatie vanuit de islam: verschil van mening is een zegen, 2005-2009

Fatusch Productions interviewde 1000 islamitische vrouwen en islamgeleerden over thema’s zoals emancipatie en seksualiteit. De interviews werden getoond op 180 discussiebijeenkomsten en vormden een goede bron voor dialoog.

Van moslimvrouwen bestaat vaak een ongeëmancipeerd beeld. Ook zelf worstelen velen met de afwegingen die ze denken te moeten maken tussen hun religie en de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Daarom heeft Fatusch Productions in een onderzoek onder 1000 moslimvrouwen de meest urgente vragen op een rij gezet en zeven internationaal vooraanstaande islamgeleerden geïnterviewd over thema’s als emancipatie, seksualiteit en erfrecht.

De interviews

De interviews kwamen uit op dvd en werden getoond op 180 discussiebijeenkomsten. Hiervoor hadden we partners met een achterban in uiteenlopende etnische en religieuze geledingen. Steeds bleek er vanuit de islam ruimte voor zowel emancipatie als mensenrechten en Nederlandse wetten en gebruiken.

De interviews zijn ondertiteld in het Nederlands, Arabisch, Turks en Somalisch en gerangschikt op basis van acht hoofdthema’s: huwelijk, bezit en erfrecht, familie, sociale controle, eer en eerwraak, emancipatie, seksualiteit, medische ethiek en globalisering.

Financiers: Ministerie SZW; Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Cordaid, Skanfonds, en Mama Cash.