Salaam Watan // Campagnes // Fatusch Productions

Between Head and Heart, 2006

Fatusch Productions maakte de documentaire ‘Between head and heart’ in een serie over vrijwillige terugkeer van vluchtelingen in Nederland.

Drie Bosnische families, die eerder in Nederland asiel aanvroegen, vertellen over hun vrijwillige terugkeer naar Bosnië. Hun verhaal is urgent, omdat het Nederlandse debat over asiel zich toespitst op de keuze om te blijven. Daarmee is er voor een goed gesprek over de keuze om terug te gaan, maar heel weinig ruimte en begrip.

Fatusch Productions wil met deze film een eerlijke discussie stimuleren over realistische pro’s en contra’s van terugkeer. “Between Head and Heart” vormt een drieluik met “I Feel at Home” en “Salaam Watan“.

Bekijken

De drie films joegen in screeningsbijeenkomsten met vluchtelingen, vluchtelingenorganisaties en beleidsmakers het debat over terugkeer aan.

Between head and heart

Documentaire