Beelden van opvang // Campagnes // Fatusch Productions

Beelden van opvang, 2010

Beelden van Opvang is een gedramatiseerde voorlichtingsfilm die Fatusch Productions heeft geproduceerd in opdracht van Centraal Opvang Asielzoekers. 

Dit beeldende drama film werd gebruikt als instructie- en voorlichtingsfilm voor asielzoekers die nog maar kort (enkele dagen) in Nederland zijn en in de RVL (rust en voorbereidingslocatie) verblijven. Het drama had ten doel om de veiligheid en de leefbaarheid van een RVL te vergroten door hen op een laagdrempelige manier te informeren over essentiële en basale aspecten binnen de opvang en binnen de Nederlandse samenleving, waarmee ze vrijwel direct te maken krijgen.

Binnen de thema’s veiligheid, leefbaarheid, hygiëne, en samenleving werden deze onderwerpen laagdrempelig doch respectvol behandeld en uitgebeeld.  De voorlichtingsfilm is nagesynchroniseerd in het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Farsi, Russisch en Somalisch.

Bekijken

Bekijk hier een van de hoofdstukken uit de reeks ‘Beelden van opvang’. Wilt u meer zien? Neem dan contact met ons op.

Beelden van opvang

Hoofdstuk: Rondleiding