Agents of Change // Campagnes // Fatusch Productions

Agents of Change, 2004-2007

‘Agents of Change’ is een audiovisueel voorlichtingsproject dat Fatusch Productions in het recente verleden afrondde rondom vrouwenbesnijdenis.

Het doel van dit project was het ontwikkelen van opleidings- en voorlichtingsmateriaal rondom vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) op basis van twee documentaries die werden geproduceerd met oog voor de lokale omstandigheden in Mali en Somalië.

Twee documentaires

In de documentaries Een dorpstraject (Mali) en De engel keert terug (Somalië) volgt Fatusch daadkrachtige lokale veldwerksters die elk op geheel eigen wijze proberen om de schadelijke traditie uit te bannen. Hoewel de films inmiddels een aantal jaren oud zijn, worden ze nog altijd als voorlichtingsmateriaal gebruikt door lokale NGO’s in Afrika, Europa en de VS.

In samenwerking met leiders uit de Somalische gemeenschap heeft Fatusch tevens een discussieprogramma gemaakt bedoeld voor de Somalische gemeenschap in Nederland, waarin twee voorlichters, een arts en een geestelijke leider, op genuanceerde wijze discussiëren over vrouwenbesnijdenis aan de hand van ‘De engel keert terug’.

Bekijken

Bekijk hieronder de documentaires die Fatusch Productions realiseerde voor de campagne ‘Agents of Change’.

Een dorpstraject

Agents of change

Engel keert terug

Agents of change