Documentaires

Fatusch initieert en produceert documentaires en portretten, voorlichtingsfilms en (online en offline) educatieve programma’s. Wij betrekken, versterken en bereiken van binnenuit en van onderop vaak kwetsbare doelgroepen, zoals vluchtelingen, jongeren met een beperking of anderstalige ouderen.

Documentaires en portretten zijn het oorspronkelijke dna van Fatusch Productions. We hebben er meer dan 150 gemaakt – uitgezonden op de Nederlandse (nationale en lokale) televisie en op buitenlandse kanalen, getoond op (internationale) festivals en in museale tentoonstellingen. Vanaf de jaren ’10 bereiken onze boodschappen mensen effectiever online dan via klassieke media, en focust Fatusch Productions dus op nieuwe media en -campagnes. Zie daarom bij Campagnes voor nieuwer documentair werk.

Hieronder introduceren we in chronologische volgorde een selectie televisiedocumentaires en portretten. Per project kunt u klikken voor een beschrijving. Van daaruit maken we de documentaire, de documentaire-reeks, het portret of de portrettenserie toegankelijk, tenzij privacy-rechten, muziekrechten, vertoningsrechten of andere rechten destijds nog niet voor screening via internet zijn afgeregeld of afgekocht.